Żywy Różaniec

Print Friendly

Intencja modlitewna dla Żywego Różańca na lipiec – o błogosławieństwo Boże dla pracujących na roli i bezpieczeństwo dla podróżujących.

Koła Żywego Różańca są wspólnotą, która pełni misję głoszenia Ewangelii przez modlitwę różańcową podejmowaną w intencjach Kościoła powszechnego jak i lokalnego. Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w RÓŻY codziennie cały różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

W naszej parafii istnieją osiem Róż. Każda Róża składa się z 20 osób, a na jego czele stoi zelator. Nad wszystkimi rolę opiekuna sprawuje proboszcz ks. Bogusław Wądrzyk. Codziennie  odmawiają jedną część Różańca Świętego, modląc się w intencjach: papieskich, misyjnych i parafialnych. W pierwszą środę każdego miesiąca po Mszy św. o godz. 17.30 członkinie Róż  spotykają się na wymianę pobłogosławionych tajemnic w ramach jednej Róży Różańcowej.

Zadania wspólnoty:

 • Odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca w intencjach papieskich ogólnych, misyjnych, bieżących sprawach parafii, naszego społeczeństwa i całego Kościoła
 • Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego
 • Udział w comiesięcznej zmianie tajemnic różańcowych
 • Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika
 • Zamawianie Mszy św. o błogosławieństwo dla członków Róż w rocznicę ich założenia oraz za zmarłe osoby należące do Róży
 • Uczestnictwo w pielgrzymkach do sanktuariów Maryjnych

Odpust zupełny dla członków Róż Żywego Różańca:

 • Przyjęcie do Koła Żywego Różańca
 • Uroczystość patronalna Róży
 • Narodzenie Pańskie
 • Zmartwychwstanie Pańskie
 • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 • Wniebowzięcie Matki Bożej
 • Królowej Różańca Świętego
 • Niepokalane Poczęcie NMP
 • Ofiarowanie Pańskie
 • Odpust ten można uzyskać pod zwykłymi warunkami: spowiedź, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św., wyzbycie się wszelkiego zła i pragnienie wytrwania w łasce uświęcającej.