Liturgiczna Służba Ołtarza

Print Friendly

Instytucja ministranta sięga swoją historią tak daleko, jak sama Msza św. Otóż, już w Wieczerniku m.in. sam Piotr i Jan pełnili posługę ministranta. Tak, gdyż to właśnie im zlecił Pan Jezus przygotowanie Uczty Paschalnej. Czytając Ewangelię, natrafimy też na „pierwszego” ministranta, którym jest chłopiec mający pięć chlebów i dwie ryby. Wtedy to dzięki temu chłopcu, Pan Jezus dokonał cudu rozmnożenia i nakarmił rzesze Ludu. W powstającym później Kościele Apostołowie wybierają siedmiu pomocników, których nazwali Diakonami (sługami). Rozrastanie się wspólnot chrześcijańskich wymusiło sytuację, by powoływać pomocników do sprawowania różnych posług i zadań. Od tego czasu zawsze w liturgii, obok Biskupa czy Prezbitera widzimy osoby pełniące różne funkcje liturgiczne.

Pierwszą wzmiankę o stałej posłudze ministranta znajdziemy w Encyklice Piusa XII „Mediator Dei” z 1947r. Czytamy tam tak: „..należy wybrać porządnych chłopców…którzy z własnej woli będą służyli do Mszy św. prawidłowo, pięknie i gorliwie”.

Zbiórki dla ministrantów odbywają się w każdą sobotę o godz. 9.00 w kościele. Zapraszamy również wszystkich chłopców chcących wstąpić w nasze szeregi. Pan Bóg na Ciebie liczy 🙂

ANIMATORZY LEKTORZY MINISTRANCI KANDYDACI
   
Żegarski Antoni Kramarczyk Aleksander Kańtor Miłosz Miłosz Staroń
Zięciak Antoni Bies Szymon Zięciak Wojtek
 Domasik Piotr Sobecki Tomasz Grabowski Dominik
  Gałgan Jakub  Luranc Antoni
Zięciak Karol
Szypuła Kacper
  Borkowski Karol Żondlak Filip
Jekiełek Jakub  Matlak Rafał 
  Luranc Kamil Ryś Kacper
  Kramarczyk Maksymilian Ogorzałek Maksymilian  
  Szyszka Wiktor Nycz Michał  
  Babrała Maksymilian Jedliński Fabian  
  Saroski Mateusz  Talik Oliwier  
   Wasztyl Piotr  
   Durańczyk Wojtek  
   
   

NIEDZIELNA SŁUŻBA LITURGICZNA

GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D
Gałgan Jakub Zięciak Antoni Bies Szymon Domasik Piotr
Jekiełek Jakub Zięciak Karol Borkowski Karol Sobecki Tomasz
Kramarczyk Max Luranc Kamil Babrała Max Szyszka Wiktor
Szypuła Kacper Saroski Mateusz Durańczyk Wojciech Matlak Rafał
Luranc Antoni Wasztyl Piotr Grabowski Dominik Żondlak Filip
Nycz Michał Zięciak Wojciech Ryś Kacper Kańtor Miłosz
Jedliński Fabian Ogorzałek Max
Talik Oliwier
Msza św. 19 VI
26 VI
3 VII
10 VII
17 VII
24 VII
31 VII
7 VIII
14 VIII
15 VIII
21 VIII
28 VIII
7.00 C B A D C B A D C B A D
9.oo D C B A D C B A D C B A
11.00 A D C B A D C B A D C B
16.30 B A D C B A D C B A D C

TYGODNIOWA SŁUŻBA OŁTARZA

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
  godz. 7.00 + 5 pkt.
Matlak Rafał Wasztyl Piotr Borkowski Karol Wasztyl Piotr Jedliński Fabian
Luranc Antoni Durańczyk Wojciech Jekiełek Jakub Zięciak Wojciech Szypuła Kacper
Szypuła Kacper Szyszka Wiktor  Durańczyk Wojciech Matlak Rafał
Jedliński Fabian Saroski Mateusz
 Zięciak Wojciech
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
  godz. 17.30 + 5 pkt.
Żondlak Filip Szyszka Wiktor Saroski Mateusz Borkowski Karol Ogorzałek Max Nycz Michał

Grabowski Dominik

Służy grupa z niedzieli,
która ma na godz. 7.00

 Talik Oliwier Luranc Antoni Ogorzałek Max Jekiełek Jakub Nycz Michał
Luranc Kamil Luranc Kamil Talik Oliwier
 Żondlak Filip
 

Wskazania dla Liturgicznej Służby Ołtarza

  1. Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.
  2. Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi. Powinni więc wchodzić głównym wejściem do kościoła. Jeżeli ktoś wchodzi przez zakrystię, to nie przyklęka w kąciku, lecz udaję się przed ołtarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu.
  3. Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich „świadomie i owocnie”.
  4. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy więc podkreślać przekazywana treść, a nie samego siebie.
  5. Swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej.
  6. Do Komunii św. przystępują pierwsi przed pozostałymi wiernymi.
  7. Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.