Liturgiczna Służba Ołtarza

Print Friendly

Instytucja ministranta sięga swoją historią tak daleko, jak sama Msza św. Otóż, już w Wieczerniku m.in. sam Piotr i Jan pełnili posługę ministranta. Tak, gdyż to właśnie im zlecił Pan Jezus przygotowanie Uczty Paschalnej. Czytając Ewangelię, natrafimy też na „pierwszego” ministranta, którym jest chłopiec mający pięć chlebów i dwie ryby. Wtedy to dzięki temu chłopcu, Pan Jezus dokonał cudu rozmnożenia i nakarmił rzesze Ludu. W powstającym później Kościele Apostołowie wybierają siedmiu pomocników, których nazwali Diakonami (sługami). Rozrastanie się wspólnot chrześcijańskich wymusiło sytuację, by powoływać pomocników do sprawowania różnych posług i zadań. Od tego czasu zawsze w liturgii, obok Biskupa czy Prezbitera widzimy osoby pełniące różne funkcje liturgiczne.

Pierwszą wzmiankę o stałej posłudze ministranta znajdziemy w Encyklice Piusa XII „Mediator Dei” z 1947r. Czytamy tam tak: „..należy wybrać porządnych chłopców…którzy z własnej woli będą służyli do Mszy św. prawidłowo, pięknie i gorliwie”.

Zbiórki dla ministrantów odbywają się w każdą sobotę o godz. 9.00 w kościele. Zapraszamy również wszystkich chłopców chcących wstąpić w nasze szeregi. Pan Bóg na Ciebie liczy 🙂

ANIMATORZY LEKTORZY MINISTRANCI KANDYDACI
     
Żegarski Antoni Wojtala Bartosz Babrała Maksymilian Grabowski Dominik
Sikora Mateusz Luranc Bartłomiej Borkowski Karol Luranc Antoni
Gaweł Bartosz Żak Marcin Szyszka Wiktor Matlak Rafał
Kubliński Jakub  Kramarczyk Aleksander Jekiełek Jakub Ryś Kacper
Bies Mateusz   Domasik Piotr Luranc Kamil Spisak Szymon
  Zięciak Karol Piechowski Karol  Szypuła Kacper
  Żmuda Igor Saroski Mateusz  Żondlak Filip
  Bies Szymon Zięciak Wojtek  
  Filip Kacper Kramarczyk Maksymilian  
  Gałgan Jakub Wasztyl Piotr  
  Majda Mariusz Durańczyk Wojtek  
  Sobecki Tomasz Garwacki Bartłomiej  
  Zięciak Antoni Garwacki Szymon  
     
     
     

Wskazania dla Liturgicznej Służby Ołtarza

  1. Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.
  2. Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi. Powinni więc wchodzić głównym wejściem do kościoła. Jeżeli ktoś wchodzi przez zakrystię, to nie przyklęka w kąciku, lecz udaję się przed ołtarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu.
  3. Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich „świadomie i owocnie”.
  4. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy więc podkreślać przekazywana treść, a nie samego siebie.
  5. Swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej.
  6. Do Komunii św. przystępują pierwsi przed pozostałymi wiernymi.
  7. Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.