Bierzmowanie

Print Friendly

 

Spotkania przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania

WSPÓLNE:

20 września o godz. 9.00 zapraszamy rodziców i młodzież z klas VIII Szkoły Podstawowej, którzy pragną rozpocząć formację przygotowującą do sakramentu bierzmowania

GRUPOWE:

kl. 8a SP kl. 8b SP kl. 8c SP
 5.10.2020 – spotkanie formacyjne o godz. 16.30 w kościele + różaniec 9.10.2020 – spotkanie formacyjne o godz. 16.30 w kościele + różaniec  12.10.2020 – spotkanie formacyjne o godz. 16.30 w kościele + różaniec
30.10.2020 – sakrament spowiedzi od godz. 16.00 do 17.30 30.10.2020 – sakrament spowiedzi od godz. 16.00 do 17.30 30.10.2020 – sakrament spowiedzi od godz. 16.00 do 17.30
ODWOŁANE

5.11.2020 – spotkanie formacyjne o godz. 16.30 w kościele

ODWOŁANE

6.11.2020 – spotkanie formacyjne o godz. 16.30 w kościele

ODWOŁANE

9.11.2020 – spotkanie formacyjne o godz. 16.30 w kościele

PRÓBY PRZED PRZYJĘCIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Chrzest jest pierwszym i najpotrzebniejszym sakramentem, który czyni nas dziećmi Bożymi i członkami Kościoła katolickiego. Ale sam chrzest nie wystarczy. Dziecko Boże powinno się rozwijać ku pełni dojrzałości. Sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości jest bierzmowanie, w którym Chrystus udziela nam swojego Ducha Świętego. Chrześcijaninem jest się w takim stopniu, w jakim uczestniczy się w życiu Chrystusa, do prowadzenia którego człowiek jest namaszczony Duchem Świętym. Jest to Duch prawdy i miłości, Duch odwagi do dawania świadectwa, Duch odpowiedzialności za rozwój Kościoła, Duch obecności Chrystusa w świecie.

Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu.

Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Aby godnie przyjąć sakrament, należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio przygotowanym i zdolnym do świadomego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki przez szafarza (biskupa) i słowami: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

W czasie obrzędów sakramentu świadek kładzie prawą dłoń na ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą.

Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący, bierzmowani i praktykujący katolicy, albo sami rodzicie kandydata.

Zaniedbanie przyjęcia tego sakramentu jest wielką stratą, utratą rozwoju do pełni, jaką zamierzył dla nas Bóg.

Sakrament bierzmowania udzielany jest w naszej parafii młodzieży kończącej gimnazjum oraz dorosłym, którzy przygotowali się przez udział w katechumenacie.