Bierzmowanie

Print Friendly

Spotkania przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania

WSPÓLNE:

  • 21.10.2018 / niedzielaRóżaniec + Msza św. + Modlitwa za synod – wszyscy – godz. 16.00
  •   25.11.2018 / niedziela – Msza św. + spotkanie z rodzicami –  godz. 9.00

 

GRUPOWE:

kl. 8a SP kl. 8b SP kl. 8c SP kl. 3C GIM kl. 3D GIM
1.10.2018 / pn. –  spotkanie formacyjne + Różaniec – godz. 16.30 8.10.2018 / pn. –  spotkanie formacyjne + Różaniec – godz. 16.30 15.10.2018 / pn. –  spotkanie formacyjne + Różaniec – godz. 16.30 22.10.2018 / pn. –  spotkanie formacyjne + Różaniec – godz. 16.30 26.10.2018 / pt. –  spotkanie formacyjne + Różaniec – godz. 16.30
 5.11.2018 / pn. – spotkanie formacyjne – godz. 16.30  9.11.2018 / pt. – spotkanie formacyjne – godz. 16.30  19.11.2018 / pn. – spotkanie formacyjne – godz. 16.30  19.11.2018 / pn. – spotkanie formacyjne – godz. 16.30  22.11.2018 / czt. – spotkanie formacyjne – godz. 16.30
 3.12.2018 . pn – spotkanie formacyjne – od godz. 16.o0 w kancelarii parafialnej  4.12.2018 . wt – spotkanie formacyjne – od godz. 16.o0 w kancelarii parafialnej  5.12.2018 . śr – spotkanie formacyjne – od godz. 16.o0 w kancelarii parafialnej  10.12.2018 . pn – spotkanie formacyjne – od godz. 16.o0 w kancelarii parafialnej  11.12.2018 . wt – spotkanie formacyjne – od godz. 16.o0 w kancelarii parafialnej

SAKRAMENT BIERZMOWANIA – czwartek
13 CZERWCA 2019 r. godz. 17.00

Chrzest jest pierwszym i najpotrzebniejszym sakramentem, który czyni nas dziećmi Bożymi i członkami Kościoła katolickiego. Ale sam chrzest nie wystarczy. Dziecko Boże powinno się rozwijać ku pełni dojrzałości. Sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości jest bierzmowanie, w którym Chrystus udziela nam swojego Ducha Świętego. Chrześcijaninem jest się w takim stopniu, w jakim uczestniczy się w życiu Chrystusa, do prowadzenia którego człowiek jest namaszczony Duchem Świętym. Jest to Duch prawdy i miłości, Duch odwagi do dawania świadectwa, Duch odpowiedzialności za rozwój Kościoła, Duch obecności Chrystusa w świecie.

Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu.

Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Aby godnie przyjąć sakrament, należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio przygotowanym i zdolnym do świadomego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki przez szafarza (biskupa) i słowami: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

W czasie obrzędów sakramentu świadek kładzie prawą dłoń na ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą.

Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący, bierzmowani i praktykujący katolicy, albo sami rodzicie kandydata.

Zaniedbanie przyjęcia tego sakramentu jest wielką stratą, utratą rozwoju do pełni, jaką zamierzył dla nas Bóg.

Sakrament bierzmowania udzielany jest w naszej parafii młodzieży kończącej gimnazjum oraz dorosłym, którzy przygotowali się przez udział w katechumenacie.