Bierzmowanie

Print Friendly

Spotkania przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania

WSPÓLNE:

 

GRUPOWE:

kl. 8a SP kl. 8b SP kl. 8c SP kl. 3C GIM kl. 3D GIM
08.02.2019 / pt. –  spotkanie formacyjne  – godz. 16.30 w kościele 11.02.2019 / pn. –  spotkanie formacyjne – godz. 16.30 w kościele 12.02.2019 / wt. –  spotkanie formacyjne – godz. 16.30 w kościele 14.02.2019 / czt. –  spotkanie formacyjne – godz. 16.30 w kościele 07.02.2019 / czt. –  spotkanie formacyjne – godz. 16.30 w kościele
04.03.2019 / pn. –  czuwanie w kościele godz. 15.30 04.03.2019 / pn. –  czuwanie w kościele godz. 15.30 04.03.2019 / pn. –  czuwanie w kościele godz. 16.00  04.03.2019 / pn. –  czuwanie w kościele godz. 16.30  04.03.2019 / pn. –  czuwanie w kościele godz. 16.30

 

PRÓBY kandydatów do bierzmowania

  • 10.06.2019 – godz. 18.00
  • 12.062019 godz. 18.00 – PRÓBA GENERALNA dla kandydatów i świadków

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

  • generalne sprzątanie – sobota 8.06.2019 godz. 7.30
  • środa – 12.06.2019 godz. 18.45

SAKRAMENT SPOWIEDZI DLA KANDYDATÓW, ŚWIADKÓW I RODZIN

12 CZERWCA 2019 r. w godz. 16.00 -17.30

SAKRAMENT BIERZMOWANIA – czwartek
13 CZERWCA 2019 r. godz. 17.00

Chrzest jest pierwszym i najpotrzebniejszym sakramentem, który czyni nas dziećmi Bożymi i członkami Kościoła katolickiego. Ale sam chrzest nie wystarczy. Dziecko Boże powinno się rozwijać ku pełni dojrzałości. Sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości jest bierzmowanie, w którym Chrystus udziela nam swojego Ducha Świętego. Chrześcijaninem jest się w takim stopniu, w jakim uczestniczy się w życiu Chrystusa, do prowadzenia którego człowiek jest namaszczony Duchem Świętym. Jest to Duch prawdy i miłości, Duch odwagi do dawania świadectwa, Duch odpowiedzialności za rozwój Kościoła, Duch obecności Chrystusa w świecie.

Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu.

Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Aby godnie przyjąć sakrament, należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio przygotowanym i zdolnym do świadomego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki przez szafarza (biskupa) i słowami: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

W czasie obrzędów sakramentu świadek kładzie prawą dłoń na ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą.

Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący, bierzmowani i praktykujący katolicy, albo sami rodzicie kandydata.

Zaniedbanie przyjęcia tego sakramentu jest wielką stratą, utratą rozwoju do pełni, jaką zamierzył dla nas Bóg.

Sakrament bierzmowania udzielany jest w naszej parafii młodzieży kończącej gimnazjum oraz dorosłym, którzy przygotowali się przez udział w katechumenacie.