Sakrament małżeństwa

Print Friendly

Każde małżeństwo zawarte jako trwała wspólnota życia mężczyzny i kobiety posiada swoją godność i jest z natury dobre, bo jest ustanowione przez Stwórcę nieba i ziemi.

Związek małżeński dwojga ochrzczonych i bierzmowanych jest święty, bo jest sakramentem, znakiem świętym i obrazem związku, jaki istnieje między Chrystusem, a wspólnotą wierzących w Kościele.

Małżeństwo jest świętą rzeczywistością również w odniesieniu do celu ostatecznego. Od chwili ślubu dwoje ludzi wędruje wspólną drogą, poprzez wspólne zamieszkanie, dążenie do osiągnięcia godnego poziomu życia materialnego i kulturalnego, a poprzez to, do wzajemnego uświęcenia. Sakrament małżeństwa daje małżonkom zdolność i stałą gotowość do wszelkich poświęceń i ofiar.

Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest najcenniejszym darem małżeństwa.

Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego dom rodzinny słusznie jest nazywany „Kościołem domowym”, wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.

Formalności przedślubne

 1. Nauki przedślubne.
 2. Narzeczeni mają obowiązek korzystać z poradni życia rodzinnego.
 3. Trzy miesiące przed datą zawarcia związku małżeńskiego, narzeczeni zgłaszają się osobiście w kancelarii parafialnej, aby spisać protokół przedślubny. W tym celu należy przynieść następujące dokumenty:
  – z Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie o ślubie konkordatowym (ważne sześć miesięcy)
  – metrykę chrztu świeżej daty (nie starszą niż sześć miesięcy)
  – ostatnie świadectwa nauki religii
  – dowód osobisty
  -narzeczeni, którzy nie należą do naszej parafii przynoszą (od proboszcza narzeczonej lub narzeczonego) zaświadczenie zezwalające na załatwienie formalności związanych ze ślubem i pobłogosławienie związku w tutejszej parafii; obcokrajowcy – zgodę biskupa swojego miejsca zamieszkania tzw. Litterae dimissorie
 4. Po spisaniu protokołu narzeczeni, którzy nie należą do naszej parafii otrzymują zapowiedzi i przekazują je księdzu w parafii zamieszkania. Po ich wygłoszeniu przynoszą je z powrotem do tutejszej kancelarii. Dla narzeczonych z naszej parafii zapowiedzi wywieszane są w gablotce przed wejściem do kościoła (przez trzy niedziele po spisaniu protokółu przedślubnego).
 5. Pierwsza spowiedź przedślubna powinna odbyć się po spisaniu protokółu małżeńskiego, a druga tuż przed ślubem, aby w stanie łaski uświęcającej przyjąć sakrament małżeństwa.
 6. Świadkowie ślubu zgłaszają się w zakrystii 15 minut przed uroczystością w celu podpisania dokumentacji ślubnej. Przynoszą ze sobą swoje dowody osobiste.

W związku z zaistniałą sytuacją nauki dla narzeczonych w naszej diecezji będą, do odwołania, realizowane tylko online.
Zapisy na nauki oraz wszystkie informacje dla narzeczonych dostępne są na stronie: nauki.rodzina.bielsko.pl