Wolontariat Caritas

Print Friendly

Wolontariat Caritas działa w ramach szkolnego koła Caritas, które powstało 7 października 2016r. za zgodą Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Uczestniczy w nim 50 uczniów szkoły gimnazjalnej i 20 uczniów szkoły podstawowej.

 

Wolontariat Caritas zrzesza dzieci i młodzież w celu niesienia pomocy potrzebującym w środowisku szkolnym i parafialnym. Wychowuje do czynnej miłości bliźniego i kształtuje wrażliwość dzieci i młodzieży na potrzeby innych poprzez wspólnotowe działanie. Uczniowie zrzeszeni w Kołach włączają się w akcje prowadzone przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, takie jak np.: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, przedświąteczne zbiórki żywności „TAK POMAGAM” ale też organizują własne, np. pomoc kolegom i koleżankom będącym w trudnej sytuacji materialnej poprzez przygotowanie paczki świątecznej.