I Komunia Święta

Print Friendly

 

Pierwsza Komunia Święta jest wielkim wydarzeniem dla parafii i dla całej rodziny, która przeżywa spotkanie dziecka z Jezusem Eucharystycznym. Przez cały rok katechetyczny, począwszy od września, przygotowujemy się do tego wyjątkowego dnia i święta. Do Pierwszej Komunii przystępuje dziecko przygotowane, które świadomie i w pełni będzie uczestniczyło w Eucharystii. Ten dar zmienia życie człowieka i jednoczy go z Bogiem. Od tego momentu możemy zawsze zbliżać się do ołtarza i przyjmować Chrystusa do swojego serca. Nie bez powodu czas przygotowania nazwany został Rokiem Wielkiej Przygody. Ważną rolę w tej Wielkiej Przygodzie pełnią rodzice i najbliższe otoczenie. Bliscy powinni towarzyszyć dziecku w tej niepowtarzalnej drodze zgłębiania tajemnicy sakramentu. Jest rzeczą ważną, by rodzice, którzy są pierwszymi katechetami swoich dzieci, mieli w całej pełni świadomość swojej odpowiedzialności za jak najlepsze ich przygotowanie do tego sakramentu. Temu wszystkiemu mają służyć między innymi comiesięczne tematyczne spotkania w kościele. Fundamentem zawsze będzie wspólna Eucharystia, która – jak poucza nas Kościół – jest źródłem i szczytem. Każde spotkanie będzie poświęcone określonemu tematowi. Naszym wspólnym celem będzie pogłębienie ducha modlitwy i obudzenie świadomości przynależności do Kościoła. Spotkania mają służyć wzajemnemu poznawaniu się i budowaniu jedności w naszej parafii.
To wielkie dzieło polecamy Najświętszej Maryi Pannie i św. Andrzejowi.

PRÓBY DZIECI I RODZICÓW PRZED PIERWSZĄ KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ

kl. 3a kl. 3b kl. 3c

15 czerwca godz. 16.00 18 czerwca godz. 16.00 19 czerwca godz. 16.00
22 czerwca godz. 16.00 25 czerwca godz. 16.00 26 czerwca godz. 16.00
29 czerwca godz. 9.00 29 czerwca godz. 9.45 29 czerwca godz. 10.30
2 lipca godz. 9.00 2 lipca godz. 9.45 2 lipca godz. 10.30

(w próbie uczestniczy dziecko i rodzic)

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

  • generalne sprzątanie – sobota 27.06.2020 godz. 7.30 – 3a kościół / 3b obejście

(proszę przynieść: drabinę, odkurzacz przemysłowy, taczki, grabki, miotły).

  • sobota – 04.07.2020 ok. godz. 8.00 – kl. 3c

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – piątek
3 LIPCA r. kl. 3a godz. 16.00 / 3b godz. 16.30 / 3c godz. 17.00

I KOMUNIA ŚWIĘTA – niedziela
5 LIPCA 2020 r. kl. 3a godz. 10.00 / 3b godz. 11.00 / 3c godz. 12.00

BIAŁY TYDZIEŃ – zachęcamy do przeżycia rodzinnego 😊