I Komunia Święta

Print Friendly

Pierwsza Komunia Święta jest wielkim wydarzeniem dla parafii i dla całej rodziny, która przeżywa spotkanie dziecka z Jezusem Eucharystycznym. Przez cały rok katechetyczny, począwszy od września, przygotowujemy się do tego wyjątkowego dnia i święta. Do Pierwszej Komunii przystępuje dziecko przygotowane, które świadomie i w pełni będzie uczestniczyło w Eucharystii. Ten dar zmienia życie człowieka i jednoczy go z Bogiem. Od tego momentu możemy zawsze zbliżać się do ołtarza i przyjmować Chrystusa do swojego serca. Nie bez powodu czas przygotowania nazwany został Rokiem Wielkiej Przygody. Ważną rolę w tej Wielkiej Przygodzie pełnią rodzice i najbliższe otoczenie. Bliscy powinni towarzyszyć dziecku w tej niepowtarzalnej drodze zgłębiania tajemnicy sakramentu. Jest rzeczą ważną, by rodzice, którzy są pierwszymi katechetami swoich dzieci, mieli w całej pełni świadomość swojej odpowiedzialności za jak najlepsze ich przygotowanie do tego sakramentu. Temu wszystkiemu mają służyć między innymi comiesięczne tematyczne spotkania w kościele. Fundamentem zawsze będzie wspólna Eucharystia, która – jak poucza nas Kościół – jest źródłem i szczytem. Każde spotkanie będzie poświęcone określonemu tematowi. Naszym wspólnym celem będzie pogłębienie ducha modlitwy i obudzenie świadomości przynależności do Kościoła. Spotkania mają służyć wzajemnemu poznawaniu się i budowaniu jedności w naszej parafii.
To wielkie dzieło polecamy Najświętszej Maryi Pannie i św. Andrzejowi.

 

SPOTKANIA DZIECI I RODZICÓW PRZED PIERWSZĄ KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ

  • 30.09.2018 / niedzielaWprowadzenie + Różaniec – Msza św. godz. 9.00

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – sobota
18 MAJA 2019 r. godz. 9.00

I KOMUNIA ŚWIĘTA – niedziela
19 MAJA 2019 r. godz. 11.00

BIAŁY TYDZIEŃ
20-24 MAJA 2019 r. godz. 17.30

PIELGRZYMKA – sobota
25 MAJA 2019 r. wyjazd godz. 7.00

BOŻE CIAŁO – czwartek

20 CZERWCA 2019 godz. 9.00