I Komunia Święta

Print Friendly

 

Pierwsza Komunia Święta jest wielkim wydarzeniem dla parafii i dla całej rodziny, która przeżywa spotkanie dziecka z Jezusem Eucharystycznym. Przez cały rok katechetyczny, począwszy od września, przygotowujemy się do tego wyjątkowego dnia i święta. Do Pierwszej Komunii przystępuje dziecko przygotowane, które świadomie i w pełni będzie uczestniczyło w Eucharystii. Ten dar zmienia życie człowieka i jednoczy go z Bogiem. Od tego momentu możemy zawsze zbliżać się do ołtarza i przyjmować Chrystusa do swojego serca. Nie bez powodu czas przygotowania nazwany został Rokiem Wielkiej Przygody. Ważną rolę w tej Wielkiej Przygodzie pełnią rodzice i najbliższe otoczenie. Bliscy powinni towarzyszyć dziecku w tej niepowtarzalnej drodze zgłębiania tajemnicy sakramentu. Jest rzeczą ważną, by rodzice, którzy są pierwszymi katechetami swoich dzieci, mieli w całej pełni świadomość swojej odpowiedzialności za jak najlepsze ich przygotowanie do tego sakramentu. Temu wszystkiemu mają służyć między innymi comiesięczne tematyczne spotkania w kościele. Fundamentem zawsze będzie wspólna Eucharystia, która – jak poucza nas Kościół – jest źródłem i szczytem. Każde spotkanie będzie poświęcone określonemu tematowi. Naszym wspólnym celem będzie pogłębienie ducha modlitwy i obudzenie świadomości przynależności do Kościoła. Spotkania mają służyć wzajemnemu poznawaniu się i budowaniu jedności w naszej parafii.
To wielkie dzieło polecamy Najświętszej Maryi Pannie i św. Andrzejowi.

UWAGA!!!

Pierwsza Komunia Święta będzie możliwa, gdy wrócimy do normalnego funkcjonowania. Termin zostanie ustalony wtedy przez Księdza Proboszcza w porozumieniu z rodzicami danej parafii.

SPOTKANIA DZIECI I RODZICÓW PRZED PIERWSZĄ KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ

 • 08.09.2019 / niedziela – Wprowadzenie – Msza św. godz. 9.00
 • 29.09.2019 / niedzielaRóżaniec – Msza św. godz. 9.00
 • 10.10.2019 / czt – Nabożeństwo Różańcowe – godz. 17.00 kl. 3a
 • 17.10.2019 / czt – Nabożeństwo Różańcowe – godz. 17.00 kl. 3b
 • 24.10.2019 / czt – Nabożeństwo Różańcowe – godz. 17.00 kl. 3c
 • 08.12.2019 / ndzMedalik – Msza św. – godz. 9.00
 • 26.02.2020 / śr Popielec – Książeczka – Msza św. godz. 17.30
 • 13.03.2020 / pt – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej – godz. 16.00
 • 29.03.2020 / ndz rekol. –  Rekolekcje – Msza św. godz. 9.00 ODWOŁANE
 • 19.04.2020  / ndz – Postanowienia – Msza św. godz. 9.00

PRÓBY DZIECI I RODZICÓW PRZED PIERWSZĄ KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ

 • poniedziałek – 4.05.2020 godz. 16.00
 • czwartek – 7.05.2020 godz. 16.00
 • czwartek – 14.05.2020 godz. 16.00

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

 • generalne sprzątanie – sobota 09.05.2020 godz. 7.30
 • sobota – 16.05.2020 godz. 10.00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – sobota
16 MAJA 2020 r. godz. 9.00

I KOMUNIA ŚWIĘTA – niedziela
17 MAJA 2020 r. godz. 11.00

BIAŁY TYDZIEŃ
18-22 MAJA 2020 r. godz. 17.30

PIELGRZYMKA – sobota
23 MAJA 2020 r. wyjazd godz. 9.00

BOŻE CIAŁO – czwartek

11 CZERWCA 2020 godz. 9.00