I Komunia Święta

Print Friendly

Pierwsza Komunia Święta jest wielkim wydarzeniem dla parafii i dla całej rodziny, która przeżywa spotkanie dziecka z Jezusem Eucharystycznym. Przez cały rok katechetyczny, począwszy od września, przygotowujemy się do tego wyjątkowego dnia i święta. Do Pierwszej Komunii przystępuje dziecko przygotowane, które świadomie i w pełni będzie uczestniczyło w Eucharystii. Ten dar zmienia życie człowieka i jednoczy go z Bogiem. Od tego momentu możemy zawsze zbliżać się do ołtarza i przyjmować Chrystusa do swojego serca. Nie bez powodu czas przygotowania nazwany został Rokiem Wielkiej Przygody. Ważną rolę w tej Wielkiej Przygodzie pełnią rodzice i najbliższe otoczenie. Bliscy powinni towarzyszyć dziecku w tej niepowtarzalnej drodze zgłębiania tajemnicy sakramentu. Jest rzeczą ważną, by rodzice, którzy są pierwszymi katechetami swoich dzieci, mieli w całej pełni świadomość swojej odpowiedzialności za jak najlepsze ich przygotowanie do tego sakramentu. Temu wszystkiemu mają służyć między innymi comiesięczne tematyczne spotkania w kościele. Fundamentem zawsze będzie wspólna Eucharystia, która – jak poucza nas Kościół – jest źródłem i szczytem. Każde spotkanie będzie poświęcone określonemu tematowi. Naszym wspólnym celem będzie pogłębienie ducha modlitwy i obudzenie świadomości przynależności do Kościoła. Spotkania mają służyć wzajemnemu poznawaniu się i budowaniu jedności w naszej parafii.
To wielkie dzieło polecamy Najświętszej Maryi Pannie i św. Andrzejowi.

 

SPOTKANIA DZIECI I RODZICÓW PRZED PIERWSZĄ KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ

 • 30.09.2018 / niedzielaWprowadzenie + Różaniec – Msza św. godz. 9.00
 • 25.10.2018 / cztWspólne nabożeństwo Różańcowe – godz. 17.00
 • 9.12.2018 / ndzMedalik – Msza św. – godz. 9.00
 • 06.03.2019 / śr Popielec – Książeczka – Msza św. godz. 17.30
 • 22.03.2019 / pt – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej – godz. 16.00
 • 07.04.2019  / ndz rekol.Postanowienia – Msza św. godz. 9.00

PRÓBY DZIECI I RODZICÓW PRZED PIERWSZĄ KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ

 • poniedziałek – 6.05.2019
 • czwartek – 9.05.2019
 • czwartek – 16.05.2019

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

 • generalne sprzątanie – sobota 11.05.2019 godz. 7.30
 • sobota – 18.05.2019 godz. 10.00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – sobota
18 MAJA 2019 r. godz. 9.00

I KOMUNIA ŚWIĘTA – niedziela
19 MAJA 2019 r. godz. 11.00

BIAŁY TYDZIEŃ
20-24 MAJA 2019 r. godz. 17.30

PIELGRZYMKA – sobota
25 MAJA 2019 r. wyjazd godz. 8.00

BOŻE CIAŁO – czwartek

20 CZERWCA 2019 godz. 9.00