I Komunia Święta

Print Friendly

 

Pierwsza Komunia Święta jest wielkim wydarzeniem dla parafii i dla całej rodziny, która przeżywa spotkanie dziecka z Jezusem Eucharystycznym. Przez cały rok katechetyczny, począwszy od września, przygotowujemy się do tego wyjątkowego dnia i święta. Do Pierwszej Komunii przystępuje dziecko przygotowane, które świadomie i w pełni będzie uczestniczyło w Eucharystii. Ten dar zmienia życie człowieka i jednoczy go z Bogiem. Od tego momentu możemy zawsze zbliżać się do ołtarza i przyjmować Chrystusa do swojego serca. Nie bez powodu czas przygotowania nazwany został Rokiem Wielkiej Przygody. Ważną rolę w tej Wielkiej Przygodzie pełnią rodzice i najbliższe otoczenie. Bliscy powinni towarzyszyć dziecku w tej niepowtarzalnej drodze zgłębiania tajemnicy sakramentu. Jest rzeczą ważną, by rodzice, którzy są pierwszymi katechetami swoich dzieci, mieli w całej pełni świadomość swojej odpowiedzialności za jak najlepsze ich przygotowanie do tego sakramentu. Temu wszystkiemu mają służyć między innymi comiesięczne tematyczne spotkania w kościele. Fundamentem zawsze będzie wspólna Eucharystia, która – jak poucza nas Kościół – jest źródłem i szczytem. Każde spotkanie będzie poświęcone określonemu tematowi. Naszym wspólnym celem będzie pogłębienie ducha modlitwy i obudzenie świadomości przynależności do Kościoła. Spotkania mają służyć wzajemnemu poznawaniu się i budowaniu jedności w naszej parafii.
To wielkie dzieło polecamy Najświętszej Maryi Pannie i św. Andrzejowi.

SPOTKANIA DZIECI I RODZICÓW PRZED PIERWSZĄ KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ

 • 4.10.2020 / ndzRóżaniec – Msza św. godz. 9.00
 • 8.10.2020 / cztNabożeństwo Różańcowe – godz. 17.00 kl. 3a
 • 15.10.2020 / cztNabożeństwo Różańcowe – godz. 17.00 kl. 3b
 • 19.10.2020 / pnNabożeństwo Różańcowe – godz. 17.00 kl. 3c
 • 06.12.2020 / ndzMedalik – Msza św. – godz. 9.00
 • 07.02.2021 / ndz Książeczka – Msza św. godz. 9.00
 • 12.03.2021 / pt – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej – godz. 16.00
 • 21.03.2021 / ndz rekol.Rekolekcje – Msza św. godz. 9.00
 • 18.04.2021 / ndzPostanowienia – Msza św. godz. 9.00

PRÓBY DZIECI I RODZICÓW PRZED PIERWSZĄ KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ

 • czwartek – 6.05.2021 – godz. 16.00
 • poniedziałek – 10.05.2021 – godz. 16.00
 • czwartek – 13.05.2021 – godz. 16.00

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

 • generalne sprzątanie – sobota 08.05.2021 godz. 7.30
 • sobota – 15.05.2021 godz. 10.30 (po spowiedzi świętej)

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – sobota
15 MAJA 2021 r. godz. 9.00

I KOMUNIA ŚWIĘTA – niedziela
16 MAJA 2021 r. godz. 11.00

BIAŁY TYDZIEŃ
17-21 MAJA 2021 r. godz. 17.30

PIELGRZYMKA
22 MAJA 2021 r. wyjazd godz. 8.00

BOŻE CIAŁO

3 CZERWCA 2021 godz. 9.00