Pogrzeby

Print Friendly

Do pogrzebu katolickiego w swojej parafii mają prawo:

  1. Katolicy wierzący i praktykujący.
  2. Katolicy, którzy systematycznie uczestniczyli we mszy św. niedzielnej i świątecznej, przyjmowali Komunię św., przystępowali do spowiedzi św.
  3. Katolicy zaopatrzeni za życia sakramentami (przyjęli świadomie namaszczenie chorych i Komunię św. – np. wiatyk).
  4. Pogrzeb powinien odbyć się w parafii zamieszkania osoby zmarłej, zaś pochówek na wybranym zgodnie z wolą zmarłego cmentarzu – za zgodą księdza proboszcza parafii zamieszkania osoby zmarłej.

Dokumenty wymagane przy zamawianiu pogrzebu katolickiego:

  1. Akt Zgonu – potwierdzony przez Urząd Stanu Cywilnego.
  2. Zaświadczenie o Namaszczeniu chorych. Jeśli zgon nastąpił w szpitalu – zaświadczenie wydaje Ks. Kapelan danego szpitala.

W 2018 roku z naszej wspólnoty parafialnej odeszli:

 10.  † Tomasz Lekki
23 IV 2018
9. † Adam Kłos
21 IV 2018
 8. †  Maria Górecka  14 IV 2018
7. † Franciszek Kramarczyk
10 IV 2018
 6. †  Zofia Handzlik 24 III 2018
5. † Maria Musiał
10 III 2018
4. † Albina Rakoczy 2o II 2018
 3. † Emilia Mikołajczyk
9 II 2018
 2. † Maria Płonka
 16 I 2018
1. † Wojciech Wasztyl
5 I 2018

W 2017 roku z naszej wspólnoty parafialnej odeszli:

39.  †  Franciszek Bujarek 27 XII 2017
38. † Edward Rakoczy
31 XI 2017
37. † Stanisław Blarowski
16 XI 2017
36. † Wojciech Bies
13 XI 2017
35. † Stanisława Sala
12 XI 2017
34. † Elżbieta Mitoraj
4 XI 2017
33. † Stanisław Żmuda
24 X 2017
32. † Ignacy Płonka
18 X 2017
31. † Albin Płonka 13 X 2017
30. † Maria Matysiak
11 X 2017
29. †  Filomena Płonka  5 X 2017
28. † Agnieszka Ziółkowska
3 X 2017
27. † Aleksander Łaski
29 IX 2017
26. † Kazimierz Płonka
4 IX 2017
25. † Helena Żmuda
26 VIII 2017
24. † Maria Szostak
26 VIII 2017
23. † Maciej Rudziński
6 VIII 2017
22. † Elżbieta Mrozik
23 VII 2017
21. † Anna Płonka
17 VII 2017
20. † Wojciech Kowalczyk 2 VII 2017
19. † Ryszard Matonóg 19 VI 2017
18. † Janina Jurczyk 11 VI 2017
17. † Stanisława Gregorczyk
1 VI 2017
16. † Kazimiera Kramarczyk
31 V 2017
15. † Helena Kramarczyk
31 V 2017
14. † Halina Tobiczyk
25 V 2017
13. † Janina Tyran
15 V 2017
12. † Dominika Mrozik
20 IV 2017
11. † Stanisław Pilarz 11 IV 2017
10. † Krzysztof Kawczak
27 III 2017
9. † Elżbieta Klęczar
25 III 2017
8. † Jan Matyjaszek
17 III 2017
7. † Janusz Zyzański
6 III 2017
6. † Jan Sobecki
3 III 2017
5. † Ludwik Klęczar
28 II 2017
4. † Józef Komendera
11 II 2017
3. † Helena Frej
4 II 2017
2. † Maria Bies
26 I 2017
1. † Antonina Drzewiecka 10 I 2017