Siostry Zakonne

Print Friendly

SS. Siostry Służebniczki NMP (Starowiejskie)

Założyciel: bł. Edmund Bojanowski

Charakter Zgromadzenia: Zgromadzenie zakonne habitowe, oddające się zewnętrznej działalności apostolskiej i dobroczynnej, o ślubach publicznych na prawie papieskim.

Charyzmat: realizowanie na co dzień ewangelicznego przykazania miłości Boga nade wszystko oraz miłości bliźniego, przejawiające się w naśladowaniu Maryi, najpokorniejszej Służebnicy Pańskiej oraz posłudze wobec potrzebujących, zwłaszcza dzieci, ubogich i chorych.

Duchowość: miłość i prostota jako duchowy Testament zostawiony przez Założyciela.

Hasło Zgromadzenia: Przez Maryję do Jezusa.

Do zgromadzeniu Sióstr Służebniczek w Osieku należą:

  • s. Cecylia Sobierajska
  • s. Krystyna Czarna

Adres:

ul. Główna 114
32-608 Osiek
tel. 33 845 86 26

http://www.sluzebniczkinmp.pl/