Chrzest

Print Friendly

Sakrament Chrztu:

 1. Rodzice po urodzeniu dziecka powinni zgłosić je do chrztu jak najszybciej w parafii zamieszkania rodziców.
 2. Rodzice przynoszą Akt Urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
 3. Rodzice powinni okazać dokument zawarcia ślubu kościelnego.
 4. Rodzice dostarczają zaświadczenie, że chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi – dotyczy to osób mieszkających poza parafią chrztu dziecka.
 5. Chrztu w nagłych przypadkach (poważna choroba dziecka, a w przypadku zagrożenia życia) udziela się natychmiast.
 6. Rodzice chrzestni mieszkający poza parafią, dostarczają od swego księdza proboszcza zaświadczenie o tym, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi.
 7. Rodzice, chrzestni, najbliższa rodzina – powinni w intencji dziecka ochrzczonego przyjąć Komunię świętą podczas mszy świętej
 8. Do chrztu potrzebna jest biała szata oraz świeca chrzcielna.

Świadkiem chrztu zgodnie z Prawem Kanonicznym:

 1. Nie mogą być osoby niewierzące.
 2. Nie mogą być osoby niepraktykujące wiary katolickiej.
 3. Nie mogą być osoby niebierzmowane.
 4. Nie mogą być osoby żyjące w konkubinacie, np. żyjące w związku cywilnym lub tzw. partnerskim.
 5. Nie mogą być osoby innych religii.