WIZYTA DUSZPASTERSKA 2018/2019

Print Friendly
CZWARTEK  27.12.2018 od godz. 8. 30
I ul. Starowiejska     od p. Płonka jedną stroną do organistówki
II ul. Jazowa, ul. Zaolszynie, ul. Bielańska i ul. Wałowa
PIĄTEK 28.12.2018 od godz. 8. 30
I ul. Starowiejska i ul. Łąkowa     Od p. Ptaszek  jedną stroną do p. Kubiczek
II ul. Włosieńska         od p. Kolasa do p. Froń
SOBOTA 29.12.2018 od godz. 8. 30
I ul. Dębowa, Brzozowa
II ul. Karolina 130, Spacerowa, Modrzewiowa, Akacjowa, Włosieńska 2 i 4
NIEDZIELA 30.12.2018 od godz. 13. 00
II ul. Świerkowa
PONIEDZIAŁEK  31.12.2018 od godz. 8. 30
I ul Starowiejska        Od p. Niedziela  jedna stroną do p. Kantyka
II ul. Talarówka i ul. Sobótkowa i ul. Główna 168
ŚRODA 02.01.2019 od godz. 8. 30
I ul. Starowiejska      od p. Lenart (310) do p.  Czachowskich (244)
II ul.  Malinowa i Karolina do nr 138 oraz Karolina numery nieparzyste do ul. Świerkowej
CZWARTEK 03.01.2019 od godz. 8. 30
I ul. Starowiejska     od p. Kliś (271) do p. Kramarczyk (361)
od godz.14.00
II ul. Ceglana,  ul. Zamkowa i ul. Główna 3
SOBOTA 05.01.2019 od godz. 8. 30
I ul. Starowiejska i Stawowa          od p. Kozieł do p. Sobeckich
II ul. Karolina         Numery parzyste od p. Gasidło do p. Klęczar
PONIEDZIAŁEK  07.01.2019 od godz. 8. 30
I ul Starowiejska i ul. Kościelna     od p. Rusin jedną stroną do p. Kasperczyk
ŚRODA 09.01.2019 od godz. 8. 30
I Granica Polańska     ul. Przecznica nr 4, 6, 8 10, 12 i ul. Leśna
II ul. Karolina    Numery nieparzyste od ul. Świerkowej do p. Fudali
CZWARTEK 10.01.2019 od godz. 8. 30
I ul. Przecznica         Od p. Leśniak do skrzyżowania
od godz.14.00
II ul. Główna     Od nr 240 do 172 i ul. Zielona 2,3,4
PIĄTEK 11.01.2019 od godz. 8. 30
I ul. Graniczna i pozostała część ul. Przecznicy i ul. Grojecka
od godz.14.00
II ul. Główna    Od nr 231 do nr 163 i ul. Stawowa 3
SOBOTA 12.01.2019 od godz. 8. 30
I ul. Ogrodowa nr-y 6 i 8 i ul. Sadowa
II ul. Główna    Od Górnego Osieka po obu stronach do p. Krystian
PONIEDZIAŁEK  14.01.2019 od godz. 8. 30
I ul. Działkowa, ul. Główna 5, 7, 9, 11 i ul. Browarna
II Żydowskie Miasto    ul. Lanckorona i ul. Zielona od nr 61 do 6
WTOREK  15.01.2019 od godz. 8.30
I ul. Ogrodowa
II ul. Główna    od p. Mitoraj (166) do p. Niemiec
ŚRODA 16.01.2019 od godz. 8.30
I ul. Zabrzezinie
II ul. Główna    od Szkoły prawą stroną do stacji benzynowej i z powrotem do przystanku do p. Ziai
CZWARTEK 17.01.2019 od godz. 8.30
II ul. Główna         od p. Jekiełek o obu stronach w stronę PGR-u
SOBOTA 19.01.2019 – Kolęda dodatkowa od. godz. 8.30

Kolędę dodatkową prosimy zgłosić w zakrystii.