Ogłoszenia duszpasterski 26. 05. 2024

Print Friendly

Bóg objawił ludziom swoją miłość, aby dać wszystkim udział w swoim życiu. Biorąc udział we Mszy świętej wychwalamy Boga w Trójcy Jedynego, który nas kocha, zbawia i uświęca.

 

Dziś kończy się czas spowiedzi i komunii świętej wielkanocnej.

Zapraszamy na nabożeństwa majowe i czerwcowe:

w niedziele o godz. 16.00,  w Boże Ciało w czasie procesji,  w tygodniu po Mszy świętej o godz. 17.30  

We wtorek wspomnienie bł. Stefana Wyszyńskiego, biskupa. O godz. 19.00 na plebanii odbędzie się spotkanie Kręgu Biblijnego.

W środę wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej dziewicy.

W czwartek UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA – BOŻE CIAŁO. Po Mszy świętej o godz. 9.00 wyruszy procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Pierwszy ołtarz w zabytkowym kościele, drugi przy sklepie GS-u, trzeci przed domem parafialnym, czwarty przy Urzędzie Gminy. Prosimy o przygotowanie ołtarzy: pierwszy – mieszkańców ul. Kościelnej, Stawowej, Dębowej, Brzozowej i Starowiejskiej od Ośrodka Zdrowia, drugi – stolarzy, trzeci – rodziców dzieci kl. III SP, czwarty – strażaków, a udekorowanie: pierwszy – przygotowujących ołtarz, drugi – mieszkańców ul. Głównej i Ogrodowej, trzeci – przygotowujących ołtarz, czwarty – mieszkańców ul. Spacerowej, Akacjowej, Modrzewiowej i Karoliny od numeru 137. Szczególnym wyrazem naszej wiary jest udział we Mszy świętej i procesji eucharystycznej. Msze święte w kościele o godz. 7.30, 9.00 i 16.30 oraz na zakończenie procesji przy czwartym ołtarzu, przy Urzędzie Gminy. Prosimy, aby dzieci przyszły w strojach komunijnych, dziewczynki z klas drugich, pierwszych, zerówek i młodsze sypały kwiatki. Prosimy o przynoszenie kwiatów dla dzieci. Serdecznie zapraszamy poczty sztandarowe, orkiestrę, strażaków, osoby do niesienia feretronów i baldachimu oraz wszystkich Parafian do publicznego wyznania naszej wiary. W Oktawie Bożego Ciała nabożeństwo majowe i czerwcowe będzie połączone procesją eucharystyczną.

W piątek święto Nawiedzenia NMP. Na ten dzień Ks. Biskup udzielił dyspensy od zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

W sobotę wspomnienie św. Justyna, męczennika. W tym dniu modlimy się za dzieci w dniu ich święta. Na zakończenie Mszy świętej o godz. 7.00 nabożeństwo do Najśw. Maryi Panny. Wieczorem nabożeństwo fatimskie. O godz. 17.00 wystawienie Najśw. Sakramentu, różaniec, litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i do św. Jana Pawła II i Msza święta.

W przyszłą niedzielę – pierwsza niedziela miesiąca. Msze święte dopołudniowe będziemy kończyć adoracją Najśw. Sakramentu i błogosł. eucharystycznym. Składka przeznaczona będzie na potrzeby Parafii. Bóg zapłać za ofiary składane na konto, tacę oraz do skarbonek.

Parafia organizuje pielgrzymkę w dniach 27-29 września na Słowację do Trenczyna, Trnavy, Bratysławy, Marianki (najstarsze sanktuarium maryjne w Słowacji) i na Zamek Czerwony Kamień. Koszt 700 zł + 60 euro. Zapisy w zakrystii.

Intencja modlitw dla Wspólnoty Żywego Różańca na maj – za rodziny.

 

Uroczystości pogrzebowe śp. Biskupa Janusza Zimniaka odbędą się w piątek 31 maja w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej.

O godz. 12:00 Msza św. pogrzebowa i przejście na cmentarz katedralny.

 

Z A P R O S Z E N I E

do udziału w dorocznej pielgrzymce Diecezji Bielsko-Żywieckiej ku czci św. Jana Sarkandra na Kaplicówkę w niedzielę, 2 czerwca 2024 r.

Już tradycyjnie, w pierwszą niedzielę czerwca, spotykamy się na wzgórzu Kaplicówka w Skoczowie, aby wspólnie celebrować Eucharystię z okazji wspomnienia św. Jana Sarkandra. W tym roku będziemy się modlić w intencji Biskupa Piotra, który obchodzi 60. rocznicę urodzin. W ramach uroczystości ustanowimy także nowych Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, dzięki którym chorzy i starsi w naszych parafiach będą mogli częściej przyjmować Chrystusa Eucharystycznego.

Serdecznie zapraszam w niedzielę, 2 czerwca do kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie na godzinę 10:30, abyśmy wspólnie rozpoczęli pielgrzymkę na wzgórze Kaplicówka. Zapraszam księży dziekanów z delegacjami i kapłanów wraz z wiernymi z wszystkich parafii naszej diecezji. Szczególnie zapraszam wszystkich Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej wraz z rodzinami, poczty sztandarowe, asysty, zespoły w strojach miejskich i ludowych oraz całe rodziny. Niech wstawiennictwo św. Jana Sarkandra umacnia naszą wiarę i daje siły do trwania we Wspólnocie Kościoła.

† Roman Pindel

Biskup Bielsko-Żywiecki

 

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu. Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.

Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.

Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.

Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.

Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia liczby lekcji religii do jednej tygodniowo.

Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej.  Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i  psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną. Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych

Stegna, 23 maja 2024 r.