WSKAZANIA DIECEZJALNE

Print Friendly

– w czasie Mszy świętej i innych obrzędów wszyscy obecni w kościele mają obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką ochronną, przyłbicą lub w inny sposób, oprócz sprawującego liturgię.

– Komunię Świętą wierni mogą przyjąć zarówno do ust jak i na rękę. Sposób udzielania Komunii Świętej na rękę jest zalecany.

– dyspensa od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej dotyczy tylko osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.) oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem.