KOLĘDA 2023/24

Print Friendly

K O L Ę D A

 

ŚRODA 27.12.2023 od godz. 8. 30

ul. Jazowa, ul. Zaolszynie, ul. Bielańska i ul. Wałowa

ul. Ogrodowa

 

CZWARTEK 28.12.2023 od godz. 8. 30

ul. Włosieńska od p. Kolasa do p. Froń

ul. Przecznica nr 4, 6, 8 10, 12 i ul. Leśna

 

PIĄTEK 29.12.2023 od  godz. 8. 30

ul Karolina 132, 130, 128 Spacerowa, Modrzewiowa, Akacjowa, Włosieńska 2, 4

ul. Przecznica od p. Leśniak do skrzyżowania

 

SOBOTA 30.12.2023 od  godz. 8. 30

ul. Malinowa i Karolina do nr 138 oraz Karolina numery nieparzyste do ul. Świerkowej

ul. Graniczna i pozostała część ul. Przecznica i ul. Grojecka

 

WTOREK 2.01.2024

ul. Karolina numery parzyste od p. Gasidło do składu budowlanego od g. 8. 30

ul. Zabrzezinie od godz. 14. 30

 

ŚRODA 3.01.2024

ul. Karolina numery parzyste od składu budowlanego do p. Klęczar od g. 8. 30

ul. Działkowa, ul. Główna 5, 7, 9, 11 i ul. Browarna od godz. 14. 30

 

CZWARTEK 4.01.2024

ul. Karolina numery nieparzyste od ul. Świerkowej do p. Fudali

 

NIEDZIELA 7.01.2024  od godz. 13. 00

ul. Ogrodowa nr-y 6 i 8 i ul. Sadowa

 

PONIEDZIAŁEK 8.01.2024 od godz. 8. 30

ul. Główna od Górnego Osieka po obu stronach do p. Krystjan

 

WTOREK 9.01.2024

ul. Główna od nr 240 do 172 i ul. Zielona 2,3,4 od godz. 8. 30

ul. Starowiejska od p. Lenart (310) do p. Czachowskich (244) od godz. 14. 30

 

ŚRODA 10.01.2024

ul. Główna od p. Mitoraj (166) do p. Niemiec (118) od godz. 8. 30

ul. Starowiejska od p. Kliś 271 do p. Kramarczyk 361 od godz. 14. 30

 

CZWARTEK 11.01.2024 od godz. 8. 30

ul. Lanckorona i ul. Zielona od nr 61 do 6

 

PIĄTEK 12.01.2024

ul. Główna od nr 231 do nr 163 i ul. Stawowa 3 od godz. 8. 30

ul Starowiejska i ul. Łąkowa od p. Ptaszek  jedną stroną w kierunku kościoła do p. Kubiczek od godz. 14. 30

 

SOBOTA  13.01.2024 od  godz. 8. 30

ul. Główna od p. Jekiełek o obu stronach w stronę OHZ-u

ul. Starowiejska od p. Płonka jedną stroną w kierunku kościoła do organistówki

 

NIEDZIELA 14.01.2024  od godz. 13. 00

ul. Świerkowa

ul Starowiejska  od p. Niedziela  jedna stroną w kierunku kościoła do p. Kantyka

 

PONIEDZIAŁEK 15.01.2024

ul. Talarówka i ul. Sobótkowa i ul. Główna 168 od godz. 12. 00

 

WTOREK 16.01.2024

ul. Ceglana, ul. Zamkowa i ul. Główna 3 od godz. 12. 00

ul. Dębowa, Brzozowa od godz. 14. 30

 

ŚRODA 17.01.2024 od godz. 14. 30

ul. Starowiejska od p. Kozieł do ul. Stawowej i ul. Stawowa

 

CZWARTEK 18.01.2024 od  godz. 8. 30

ul Główna od Szkoły prawą stroną do stacji benzynowej i z powrotem do p. Ziaji

 

PIĄTEK 19.01.2024 od godz. 14.30

ul Starowiejska od ul. Stawowej do p. Sobeckich

 

SOBOTA 20.01.2024 od  godz. 8. 30

ul Starowiejska i ul. Kościelna od p. Rusin jedną stroną w kierunku kościoła do p. Kasperczyk

 

Kolęda dodatkowa niedziela 21.01