KOLĘDA 2022/23

Print Friendly

K O L Ę D A

 

WTOREK 27.12.2022 od godz. 8. 30

I     ul. Starowiejska  Od p. Płonka jedną stroną w kierunku kościoła do organistówki

II   ul. Jazowa, ul. Zaolszynie, ul. Bielańska i ul. Wałowa

ŚRODA 28.12.2022 od godz. 8. 30

I        ul Starowiejska i ul. Łąkowa Od p. Ptaszek  jedną stroną w kierunku kościoła do p. Kubiczek

II       ul. Włosieńska od p. Kolasa do p. Froń

CZWARTEK 29.12.2022 od  godz. 8. 30

I        ul Starowiejska Od p. Niedziela  jedna stroną w kierunku kościoła  do p. Kantyka

II       ul. Karolina 130, Spacerowa, Modrzewiowa, Akacjowa, Włosieńska 2 i 4

PIĄTEK 30.12.2022 od  godz. 8. 30

I         ul. Starowiejska od p. Lenart (310) do p.  Czachowskich (244)

II      ul.  Malinowa i Karolina do nr 138 oraz Karolina numery nieparzyste do ul. Świerkowej

SOBOTA  31.12.2022 od  godz. 8. 30

I        ul. Dębowa, Brzozowa

II      ul. Talarówka i ul. Sobótkowa i ul. Główna 168

PONIEDZIAŁEK 2.01.2023 od godz. 8. 30

I   ul. Starowiejska i Stawowa od p. Kozieł do p. Sobeckich

II ul. Karolina numery nieparzyste od ul. Świerkowej do p. Fudali

WTOREK 3.01.2023 od godz. 8. 30

I ul. Starowiejska i ul. Kościelna od p. Rusin jedną stroną do p. Kasperczyk

ŚRODA 4.01.2023

I ul. Starowiejska od p. Kliś (271) do p. Kramarczyk (361) od godz. 8. 30

II ul. Świerkowa od  godz. 15. 00

CZWARTEK 5.01.2023

II ul. Ceglana,  ul. Zamkowa i ul. Główna 3   od  godz. 15. 00

SOBOTA 7.01.2023 od  godz. 8. 30

I ul. Działkowa, ul. Główna 5, 7, 9, 11 i ul. Browarna

II ul. Karolina numery parzyste od p. Gasidło do p. Klęczar

NIEDZIELA 8.01.2023  od godz. 13. 00

II ul. Główna od p. Mitoraj (166) do p. Niemiec (118)

PONIEDZIAŁEK 9.01.2023 od godz. 8. 30

I ul. Zabrzezinie

 

WTOREK 10.01.2023 od godz. 8.30               

I ul. Przecznica od p. Leśniak do skrzyżowania

ŚRODA 11.01.2023

I  ul. Przecznica nr 4, 6, 8 10, 12 i ul. Leśna od  godz. 8.30

II ul. Główna od nr 240 do 172 i ul. Zielona 2,3,4 od  godz. 15.00

CZWARTEK  12.01.2023  

II ul. Główna od nr 231 do nr 163 i ul. Stawowa 3 od  godz. 15.00

PIĄTEK  13.01.2023 od  godz. 8.30

I ul. Graniczna i pozostała część ul. Przecznica i ul. Grojecka

SOBOTA  14.01.2023 od godz. 8.30

I ul. Ogrodowa nr-y 6 i 8 i ul. Sadowa

II ul. Główna od Górnego Osieka po obu stronach do p. Krystjan

NIEDZIELA 15.01.2023 od godz.13. 00

II ul. Główna od p. Jekiełek o obu stronach w stronę OHZ-u

ŚRODA 18.01.2023 od godz. 8. 30

I  ul. Ogrodowa

SOBOTA  21.01.2023 od godz. 8. 30

II  ul. Główna  od Szkoły prawą stroną do stacji benzynowej i z powrotem do p. Ziaji

SOBOTA  28.01.2023 od godz. 8. 30

II  Żydowskie Miasto   ul. Lanckorona i ul. Zielona od nr 61 do 6