WSKAZANIA DIECEZJALNE od 17 października 2020

Print Friendly

Zasady bezpieczeństwa epidemicznego – obowiązujące od 17 października 2020 roku

Aktualna sytuacja epidemiczna i nałożone restrykcje są trudne dla nas wszystkich, ale musimy pamiętać, że ich celem jest troska o życie i zdrowie nasze i naszych Rodaków.

Od soboty 17 października 2020 r. obowiązują nowe zasady epidemiczne:
W strefie czerwonej (powiaty: cieszyński, oświęcimski, wadowicki i żywiecki):
W kościołach może przebywać 1 osoba na 7m2 powierzchni.
Obowiązuje zakaz organizowania wesel i innych spotkań (chrzciny, I Komunia św., stypy).

Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy świętej poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko;
Zachęcamy, w miarę możliwości, do uczestniczenia we Mszy świętej w tygodniu, zachowując wszystkie zalecenia sanitarne;
Od 17 października 2020 roku do odwołania w naszym kościele może przebywać jednocześnie 91 osób.
Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami i nosem (maseczka).
W kościele zachowujemy bezpieczną odległość.
Przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk
Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę. (jeżeli Komunii świętej udziela jeden ksiądz najpierw udziela na rękę, później do ust)

W tych okolicznościach niech nam towarzyszy ufna modlitwa, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Pamiętajmy także o tych osobach, które poświęcają swoje życie i zdrowie w służbie społecznej – za pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, w tym wojska, policji i straży pożarnej.
Ludzi młodych, zaangażowanych w duszpasterstwa parafialne i akademickie, prosimy o bezpieczną pomoc osobom starszym i potrzebującym. Nie zapominajmy o tym, że zwykła rozmowa telefoniczna może dać pociechę i nadzieję.
Niech udział w Eucharystii, spowiedź, adoracja, modlitwa Słowem Bożym, również w ciągu tygodnia – z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego – staną się dla nas źródłem odwagi i duchowej siły.– w czasie Mszy świętej i innych obrzędów wszyscy obecni w kościele mają obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką ochronną, przyłbicą lub w inny sposób, oprócz sprawującego liturgię.