Żal Doskonały, Komunia Duchowa, Odpust Zupełny, I Piątek Miesiąca

Print Friendly

AKT ŻALU DOSKONAŁEGO

Gdy nie możesz skorzystać ze spowiedzi, żałuj za swoje grzechy najlepiej, jak potrafisz, z miłości do Boga i postanów, że wyznasz je na spowiedzi, najszybciej, jak będzie to możliwe. Tak przeżyty żal usuwa wszystkie grzechy – powszednie i ciężkie.

 

  1. Zrób rachunek sumienia. Uświadom sobie swoją słabość i grzeszność.
  2. Wzbudź szczery żal za grzechy.

Skrusz swoje serce przed Bogiem, który nigdy nie przestaje Cię kochać.  Przeproś Go szczerze za wszystkie swoje grzechy.

Możesz skorzystać z modlitwy:

Boże, najlepszy Ojcze, Ty dałeś mi życie, uczyniłeś mnie swoim dzieckiem i posłałeś swego Syna, który przez śmierć i zmartwychwstanie zgładził grzechy świata. Na Twoją miłość nie zawsze odpowiadałem miłością. Mam teraz przed oczyma swoje grzechy. Proszę, przebacz mi wszystko, przez co oddaliłem się od Ciebie i czym skrzywdziłem moich bliźnich. Żałuję za to z całego serca. Tylko Ty możesz odpuścić mi grzechy. Bardzo Cię o to proszę. Boże kocham Cię i chcę być już zawsze z Tobą.

Jezu, ufam Tobie.

  1. Postanów, że wyznasz swoje grzechy w sakramencie pokuty, jak będzie to już możliwe.

 

KOMUNIA ŚWIĘTA DUCHOWA

Gdy nie możesz przyjąć Jezusa w Eucharystii, przyjmij Go w Komunii duchowej. Możesz to czynić codziennie.

Módl się swoimi słowami albo powtarzaj:

Jezu, wierzę w Twoją obecność pod postacią Chleba.

Jezu, przyjdź do mojego serca, kocham Cię i tęsknię za Tobą.

Obdarz mnie łaskami, które teraz są mi najbardziej potrzebne.

Jezu, ufam Tobie.

 

ODPUST ZUPEŁNY W CZASIE EPIDEMII

Dla Kogo?

Wiernych zarażonych koronawirusem

Członków rodzin

Pracowników służby zdrowia

Wszystkich opiekujących się

Wspierających modlitwą

 

W jaki sposób?

  1. Wzbudź intencję o przebłaganie Boga Wszechmogącego, o koniec epidemii, o ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.
  2. Warunki podstawowe:

Stan łaski uświęcającej, a gdy jest to niemożliwe, akt żalu doskonałego

Wierzę w Boga, Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo

 3.Dodatkowo jeden z czynów pokutnych:

Uczestnictwo we Mszy Świętej w mediach

Odmówienie różańca świętego

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Lektura Pisma Świętego

Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu

Inna forma pobożności

 

I Piątek Miesiąca

Zadbajmy, żeby dzieci, które kontynuują przeżywanie pierwszych piątków miesiąca, teraz w warunkach epidemii, gdy nie ma możliwości skorzystania z sakramentu pokuty i uczestnictwa we Mszy Świętej w kościele, mogły przeżyć ten dzień w warunkach domowych. W tym celu rodzice powinni pomóc dziecku wzbudzić akt żalu z miłości do Boga i przeżyć Komunię Świętą duchową.

 

Jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc.